Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại Huế năm 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại Huế năm 2018

đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại Huế năm 2018Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại Huế năm 2018de thi vao lop 10 mon tieng anh tai thua thien hue nam 2018 3đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại Huế năm 2018de thi vao lop 10 mon tieng anh tai thua thien hue nam 2018 5Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại Huế năm 2018Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại Huế năm 2018

1 C 11 A 21 D 31 B 41 C
2 A 12 D 22 C 32 B 42 A
3 B 13 B 23 C 33 C 43 C
4 C 14 C 24 C 34 A 44 C
5 B 15 C 25 D 35 C 45 D
6 B 16 A 26 B 36 A 46 C
7 A 17 B 27 A 37 A 47 B
8 D 18 D 28 A 38 A 48 D
9 A 19 B 29 D 39 D 49 D
10 B 20 D 30 B 40 B 50 C
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *